Śrutowanie i malowanie

Śrutowanie i malowanie konstrukcji stalowych

Firma Skraw-Mech dysponuje kabino-suszarką lakierniczą firmy SciTeex oraz komorą śrutowniczą. Obie komory znajdują się na terenie nowo utworzonej hali w 100% przystosowanej do tego typu prac.

Posiadane kabino-suszarki lakiernicze VENUS 654 są przystosowane do nowych systemów malarskich (w tym wodorozcieńczalnych oraz aplikacyjnych – jak hydrodynamiczne, niskociśnieniowe, elektrostatyczne ciekłe), które umożliwiają:

  • redukcję substancji lotnych
  • redukcję odpadów stałych
  • ograniczenie zużycia materiałów lakierniczych